Οι Υπηρεσίες μας

ONE STOP SHOP

Από το brief έως το τελικό προϊόν, η καθετοποιημένη οργάνωση, μας δίνει τη δυνατότητα συνεχούς ελέγχου σε κάθε φάση της παραγωγής, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το μηδενισμό κάθε πιθανότητας λάθους.

Ανάλυση – Μελέτη

Τα δεδομένα του brief σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε προϊόντος, αλλά και τις ανάγκες του target group, μελετώνται ενδελεχώς, γίνονται αντικείμενο ανάλυσης και μελέτης με στόχο την άριστη κάλυψη των απαιτήσεων.

Προτάσεις – Λύσεις-Δείγμα

Οι προτάσεις μας πάντα συνοδεύονται από real δείγμα, με σκοπό ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να εξετάσει, πέραν της αισθητικής, την ποιότητα, τη χωρητικότητα και την αντοχή κατά τη χρήση αλλά και τη μεταφορά της κατασκευής, να έχει δηλαδή μια ολοκληρωμένη άποψη για το τελικό αποτέλεσμα.

FEEDBACK-Τελικό σχέδιο

Βάσει του feedback και των παρατηρήσεων/διορθώσεων του πελάτη καταλήγουμε στο τελικό σχέδιο. Με την έγκρισή του, η εργασία εντάσσεται στο πλάνο παραγωγής.

Παραγωγή – Συσκευασία – Αποστολή

Η παραγωγή μπαίνει στην τελική της φάση. Εκτυπώσεις,προετοιμασία κοπτικών καλουπιών, καλουπιών vacuum, επεξεργασία υλικών, διαμόρφωση, μοντάζ, ασφαλής συσκευασία και εν τέλει αποστολή σε προκαθορισμένο προορισμό.